"Ilmastonmuutos vaatii nyt myös yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä ja haluamme osaltamme vauhdittaa hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Omien energiatehokkuustoimenpiteidemme lisäksi voimme päästökompensaatioilla vaikuttaa muutokseen juuri nyt. Päästöjen vähentäminen on ollut osa strategiamme toteutusta jo yli 10 vuoden ajan. Tämä on yksi askel matkalla, jonka tavoitteena on koko energiankulutuksemme muuttaminen hiilineutraaliksi " Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja

Elisa oli vuonna 2018 yksi ensimmäisistä suomalaisyrityksistä, jonka ilmastotavoitteet on tehty Science Based Target -aloitteen vaatimusten mukaisesti ja niiden on vahvistettu olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien ja olemme suomalaisyritysten kärkijoukossa vähentämässä päästöjä 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä:

  • • Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta. 
  • • Vähennämme sekä matkustamiseen että jätteisiin liittyviä päästöjämme ja toimitusketjun päästöjä (scope 3) 12 % vuoteen 2025 vuoden 2016 tasosta. 

Uutena tavoitteena Elisa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2020 aikana toteuttamalla sekä energianvähennystoimenpiteitä että hankkimalla päästökompensaatioita Gold Standard -sertifioidun Puhtaampien keittimien -projektin kautta Ugandassa. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö on  uusiutuvaa. Loput päästöt, mm. kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys, henkilöstön työmatkat ja liikkuminen sekä verkon varavoima, kompensoidaan (yhteensä noin 11 % päästöistä). Elisa on ensimmäinen hiilineutraali pohjoismainen operaattori.

Oma hiilijalanjälkemme  on vähentynyt 2016-2019 yhteensä yli 60 prosenttia. Käytämme uusiutuvaa sähköä, optimoimme verkkoamme ja hyödynnämme konesalien hukkalämmön kaukolämpöverkossa. Elisa on joustavan työn pioneeri Suomessa. Elisa Ideal Work -toimintamalli sekä paikkariippumattomat työskentelymahdollisuudet ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstön matkustamista ja päästöjä.

Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi mobiiliteknologoiden hyödyntämisellä ilmastokädenjälki voi olla positiivisilta vaikutuksiltaan jopa kymmenkertainen* ja Elisan digitalisaatiota hyödyntävät palvelut, kuten virtuaalineuvottelut, vähentävät asiakkaiden toiminnan ilmastokuormitusta. Asiakkaille tarjotaan myös laitteiden tehokasta kierrätystä ja korjauspalvelua, sekä uusia, ympäristöystävällisiä laitevaihtoehtoja.
*) GSMA: The Enablement Effect report

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä sijoittajille suunnatussa CDP-kyselyssä. Vuonna 2019 Elisa saavutti Climate Change -arvioinnissa tuloksen A-. Vuosittain tehtävään CDP:n ilmastoraportointiin osallistuu joka vuosi tuhansia yrityksiä eri puolilta maailmaa.

Elisan päästösäästöjen laskentadokumentti 2019  

Kysymyksiä ja vastauksia 

Mitkä ovat Elisan ilmastotavoitteet? Elisan tavoite on olla hiilineutraali vuoden 2020 aikana. Tämä tarkoittaa päästöjen osittaista (noin 11%) kompensoimista. Tämän jälkeen tavoite on vähentää kompensoinnin tarvetta ja energiankulutusta niin paljon ja nopeasti kuin mahdollista sekä kiinnittää huomiota Elisan ydintoiminnan ulkopuolella tapahtuviin päästöihin (scope 3) läpi koko toimitusketjun.

Mitä kompensointi on? Käytännössä kompensointi tarkoittaa sitä, että yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja niiden päästöjen verran, joita se ei itse heti pysty vähentämään. Kompensaatioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisesti sitä, että jokin toimija hankkii oman toiminta-alueensa ulkopuolelta päästövähennysyksiköitä, joilla hyvitetään ne päästöt, joita toimijan omien päästövähennystoimenpiteiden jälkeen vielä syntyy.

Miksi Elisa kompensoi? Elisan ensisijaisena tavoitteena on ollut tunnistaa omat päästöt ja hakea keinot niiden vähentämiseksi. Päästövähennyksiä ja toimenpiteitä on tehty vuodesta 2009. Koska kaikkia toiminnasta syntyviä päästöjä ei voida lopettaa, haluamme kompensoimalla nopeuttaa ilmastotoimia samalla kun etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Mikä on puhtaampien keittimien -projekti ja miksi Elisa valitsi sen? Projekti vähentää globaaleja kasvihuonepäästöjä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeessa tuetaan energiatehokkaampien keittimien hankintaa ugandalaisille perheille, jolloin vähennetään polttopuiden tarvetta ja metsien häviämistä paikallisesti. Lisätietoja 

Elisa valitsi projektin, koska se on ulkopuolisen standardin (Gold Standard) mukaan varmennettu, tehokas ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Päästövähennykset ovat uusia ja lisäisiä, eli niitä ei syntyisi ilman panostuksia tähän projektiin. Lisätietoja

Onko kompensointi viherpesua? Silloin kun on tunnistettu omat päästöt ja vähennetään ensisijaisesti omia päästöjä, voidaan sertifioidulla kompensoinnilla hyvittää niitä päästöjä joihin ei välittömästi voida vaikuttaa. Keskeistä on se, että valtaosa päästövähennyksistä tehdään omaa toimintaa muuttamalla.

Maksavatko asiakkaat Elisan kompensoinnin? Elisan kompensoinnissa on kyse yhtiön vapaaehtoisista ilmastotoimista, jonka kustannuksia ei kerätä asiakkailta esimerkiksi vapaaehtoisten maksujen kautta, eivätkä kustannukset kohdistu myöskään suoraan tuotteisiin tai palveluihin.

Tarjous

Tarjoamme asiakkaillemme digitalisaation keinoin palveluita, jotka vähentävät ilmastokuormitusta. Esimerkkejä:

• Kierrätämme asiakkaiden käytetyt laitteet ja tarjoamme korjauspalvelua (Fonum)
• Toimme ensimmäisenä Suomessa Fairphone -älypuhelimen
Elisa Videran vuorovaikutuspalvelut vähentävät matkustamista
Elisa Automate auttaa operaattoreita verkon optimoinnissa ja sähkönkulutuksen pienentämisessä
Elisa Smart Factory tarjoaa parempaa energia- ja materiaalitehokkuutta tuotantolaitoksille
Konesalien hukkalämmön hyödyntäminen

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Elisan sitoumukset

• UN Global Compact
• Science Based Targets
• Sitoumus 2050
• Energiatehokkuussopimus
• Climate Leadership Coalition
• CDP-ilmastoraportointi 
• Vuosittainen varmennettu vastuuraportti
 

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki