Ympäristövastuu

Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alan tuotteiden ja palveluiden avulla on mahdollista pienentää maailman hiilijalanjälkeä jopa 20 prosenttia.

Jotta ICT-ala voi täysimääräisesti vähentää muiden alojen päästöjä, alan on huolehdittava myös omista päästöistään. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 3-4 prosenttia koko maailman päästöistä. Alan päästöjen ennustetaan pienenevän, vaikka tiedonsiirron ja laitteiden määrä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti.

Elisan tietoliikenneverkkojen energiankulutus Suomessa ja Virossa vastaa noin 90 prosentista suorista hiilidioksidipäästöistämme.

Pienennämme sekä asiakkaan että omaa hiilijalanjälkeämme

Haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Toimintaamme kehittämällä voimme tarjota kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Olemme asettaneet tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme vähentämiseksi. Elisa on  ensimmäinen suomalainen teleoperaattori kansainvälisessä Science Based Targets Initiative -aloitteessa, jonka avulla yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. 

Elisan hyväksytyt Science Based Targets päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

  • - Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.
  • - Vähennämme sekä matkustamiseen että jätteisiin liittyviä päästöjämme ja toimitusketjun päästöjä (scope 3) 12 % vuoteen 2025 vuoden 2016 tasosta.

Elisa on jo aikaisemmin allekirjoittanut Suomen Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumuksen, jossa yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankäyttönsä hiilijalanjälkeä 100 % vuoteen 2050 mennessä.

Elisalla on ympäristöpolitiikka ja -johtamisjärjestelmä olennaisten ympäristövaikutustemme parantamiseksi. Olemme sitoutuneet parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään ympäristöystävällisempää toimintaa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien. Seuraamme tavoitteita puolivuosittain CO2-päästösäästötuloskortin kautta. Tuloskortin alamittareissa seuraamme myös toimintamme energiatehokkuutta.

Energiatehokkuusryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja seuraa asettamiemme tavoitteiden saavuttamista sekä energiatehokkuus- että hiilijalanjälkinäkökulmasta. Elisan toiminnan kannalta oleelliset ilmastoriskit käydään läpi kerran vuodessa. EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa meidät tekemään energiakatselmuksen sekä yritys- että kohdetasolla joka neljäs vuosi.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Elisan toimenpiteitä ovat mm. konesalien hukkalämmön hyödyntäminen, kaukokylmäratkaisut, päästötön energia, jatkuva energiatehokkuuden parantaminen, sekä uudet innovatiiviset ratkaisut kuten nestejäähdytteiset tukiasemat.

Toimenpiteillä Elisa on pystynyt pienentämään sähkönkulutustaan per databitti noin 50 % (vuoden 2015 arviosta) ja hiilijalanjälkemme on pienentynyt yli 60 % (vuoden 2016 arviosta). Työ jatkuu määrätietoisesti kohti asetettuja päästötavoitteita ja hiilineutraaliutta.

Elisan CO2 päästösäästömittareiden laskentadokumentti 2019 (englanniksi) ›

Tarjous

Olemme asettaneet myös tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama ilmastoraportointi on arvioitu vuosittain pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Kuulumme ICT-tuottajaosuuskuntaan ja huolehdimme omalta osaltamme, että käytetty elektroniikka palautuu takaisin kiertoon. Voit palauttaa käytetyt kännykät ja pienelektroniikan myymälöissämme oleviin keräyslaatikoihin.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa pakkausten tuottajavastuun siirrosta eli siitä, että pakkausjätteiden kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki