Sidosryhmädialogi

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat1) ja kumppanit. Sidosryhmät katselmoidaan vuosittain olennaisuusanalyysipäivityksen yhteydessä Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Aktiivinen sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistä. Käymme dialogia säännöllisten tapaamisten sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten avulla.

Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kestävän liiketoimintamme kulmakivi. Henkilöstötyytyväisyys on yksi päämittareista Elisan tuloskortilla. Päivittäisjohtamisella ja kaksikertaa vuodessa käytävillä kehityskeskusteluilla varmistamme molemmin suuntaisen jatkuvan vuoropuhelun työntekijöidemme kanssa.

Asiakasdialogi ja asiakasymmärryksen jatkuva parantaminen ovat toimintamme keskiössä. Asiakaskeskeisyys on yksi Elisan arvoista. Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tuloskorttimittareista Elisan tuloskortilla.

Listattuna yhtiönä Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Elisan arvopaperin oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Elisan IR-toiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kehittämisestä vastaa yhteiskuntavastuujohtaja. Toimimme järjestöissä asiantuntijaedustajana ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnan kehittämiseen lausuntojen ja muun toiminnan kautta. Elisalla on merkittäviä jäsenyyksiä muun muassa seuraavissa järjestöissä:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Keskuskauppakamari/kauppakamarit
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry
  • Suomen Laatuyhdistys ry
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
  • ICT-tuottajaosuuskunta
  • Pakkausalan ympäristörekisteri PYR

Sidosryhmämme voivat tehdä ilmoituksen Elisan yleisten toimintaperiaatteiden (Code of conduct) vastaisesta toiminnasta. Tapaukset tutkitaan käytössä olevien prosessien mukaisesti. Toimintaperiaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan soveltuvin keinoin. Aiheesta voi kysyä neuvoa tai tehdä ilmoituksen, myös nimettömästi, Elisan sisäiselle tarkastukselle, Elisan lakiosastolle tai Elisan anonyymiin whistleblowing-kanavaan. Elisan työntekijät voivat lisäksi tehdä ilmoituksen omalle esimiehelle tai Elisan HR-neuvonnalle.

1) Yhteiskunnallisiin toimijoihin luetaan mukaan viranomaiset, virkamiehet, poliitikot, kansalais- ja muut järjestöt sekä tutkimusorganisaatiot. Ulkoisia sidosryhmiä tarkastellaan sekä asiakkuus- että vaikuttajanäkökulmasta.