Johtaminen ja tavoitteet

Yritysvastuuasioita käsitellään ja hyväksytetään säännöllisesti Elisan johtoryhmässä sekä Elisan hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun aiheista Elisa konsernin johtoryhmässä vastaavat Talousjohtaja, Henkilöstöjohtaja ja Hallintojohtaja.

Meille on töärkeää tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnallse sekä toimia kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Yhteisesti sovituilla toimintatavoilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme sidosryhmiemme luottamusta toimintaamme.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Tämän rinnalla Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ohjaavat jokaisen elisalaisen työtä. Yhdessä Elisan tietoturva-, lahjonnan vastaisuus sekä ihmisoikeus- ja sopimusperiaatteiden kanssa ne muodostavat ohjeiston, jolla varmistamme eettisen liiketoiminnan sekä tietoturvallisen, lahjonnan vastaisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin.

Ulkoisista aloitteista ja sitoumuksista olemme allekirjoittaneet seuraavat:

  • • YK:n Global Compact
  • • YK:n Women empowerment principles (WEP)
  • • European Telecommunications Network Operators Associationin (ETNO) yritysvastuualoite
  • • FIBS – Finnish Business and Society, Suomen Yritysvastuuverkosto ry:n monimuotoisuussitoumus
  • • Eurooppalaisen GSM Associationin turvallisen mobiilikäytön European Framework for Safer Mobile Use -aloite
  • • Sitoumus 2050
  • • Energiatehokkuussopimus
  • • Science Based Targets

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Elisan toiminnot

YK:n jäsenmaat sopivat uusista kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteiden saavuttamiseen on matkaa, ja tutkimusten mukaan tavoitteisiin pääseminen edellyttää innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen laajamittaista hyödyntämistä niin yhteiskuntien sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristön haasteiden ratkaisemisessa. ICT-sektorilla on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa asetettuun aikatauluun. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan koko ICT-toimialan panostuksia.

Olemme tunnistaneet ja laittaneet tärkeysjärjestykseen olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet, joihin voimme vaikuttaa eniten joko oman toimintamme (jalanjälki) tai asiakkaille ja muille sidosryhmille kehitetyn palvelun (kädenjälki) kautta. 

Yritysvastuun keskipitkän aikavälin tavoitteet