Verot ja investoinnit

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen merkittävimpiä yhteisöveronmaksajia.

Keräämme verotiedot vuosittain tiedot Elisan tytäryhtiöistä ja toiminnoista osana tilinpäätösprosessia. Kerätyn tiedon avulla laskemme Elisan vuosittaisen verojalanjäljen.

Vuoden 2016 vahvistettujen verotietojen mukaisesti Elisa oli yhtiökohtaisesti laskettuna 7. suurin yhteisöveronmaksaja. Maksamamme ja tilittämämme verot olivat 392 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus Suomessa oli 60 miljoonaa euroa.

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti, joten maksamastamme yhteisöverosta kunnille kohdistui 31 prosenttia. Tästä noin puolet suuntautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja olemme näin merkittävä yhteisöveron maksaja monella paikkakunnalla Suomessa.

Elisa maksoi suomalaisten teleoperaattoreiden veroista peräti 80 prosenttia.

Virossa yhtiö maksaa veroja vain, jos se maksaa osinkoja omistajilleen. 

Merkittävät investoinnit

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa. Suomessa olemme merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme.

Investoinnit kohdistuvat suoraan tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, 4G-verkkoihin, kiinteään runkoverkkoon, IT-järjestelmiin, digitaalisiin palveluihin sekä asiakaspäätelaitteisiin.