Taloudellinen vastuu

Vastuullisena yrityksenä meille on tärkeää huolehtia taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Vain näin voimme taata jatkuvasti kehittyvät palvelut ja verkon sekä työllistää tuhansia ammattitaitoisia elisalaisia yhdessä kumppaniverkostomme kanssa.

Merkittävä osa Elisan liikevaihdosta ohjautuu takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan investointeina, palkkoina, veroina sekä osinkoina omistajillemme ja maksuina kumppaniverkostollemme. Osallistumme yhteiskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen myös aktiivisella tutkimus- ja startup-yhteistyöllä.

Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa. 

Merkittävä veronmaksaja

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen merkittävimpiä yhteisöveronmaksajia.

Keräämme verotiedot vuosittain tiedot Elisan tytäryhtiöistä ja toiminnoista osana tilinpäätösprosessia. Kerätyn tiedon avulla laskemme Elisan vuosittaisen verojalanjäljen.

Vuoden 2017 vahvistettujen verotietojen mukaisesti Elisa oli yhtiökohtaisesti laskettuna 10. suurin yhteisöveronmaksaja. Maksamamme ja tilittämämme verot olivat 408 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus Suomessa oli 62 miljoonaa euroa.

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti, joten maksamastamme yhteisöverosta kunnille kohdistui 30 prosenttia. Tästä noin puolet suuntautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja olemme näin merkittävä yhteisöveron maksaja monella paikkakunnalla Suomessa.

Elisa maksoi suomalaisten teleoperaattoreiden veroista peräti 76 prosenttia.

Virossa yhtiö maksaa veroja vain, jos se maksaa osinkoja omistajilleen. 

Investoinnit Suomeen ja Viroon

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa. Suomessa olemme merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuvat verkkojen kehittämiseen, IT-järjestelmiin ja asiakaspäätelaitteisiin. Panostamme myös digitaalisiin palveluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.