Taloudellinen vastuu

Vastuullisena yrityksenä meille on tärkeää huolehtia taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Vain näin voimme taata jatkuvasti kehittyvät palvelut ja verkon sekä työllistää tuhansia ammattitaitoisia elisalaisia yhdessä kumppaniverkostomme kanssa.

Merkittävä osa Elisan liikevaihdosta ohjautuu takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan investointeina, palkkoina, veroina sekä osinkoina omistajillemme ja maksuina kumppaniverkostollemme. Osallistumme yhteiskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen myös aktiivisella tutkimus- ja startup-yhteistyöllä.

Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa. 

Merkittävä veronmaksaja

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen merkittävimpiä yhteisöveronmaksajia.

Vuonna 2019 maksamamme ja tilittämämme verot olivat 457 (439) miljoonaa euroa. Osuutemme teleoperaattoreiden yhteisöveroista Suomessa on 71 prosenttia (vahvistetut verotiedot 2018).

Elisan tuloksellisuus vaikuttaa valtakunnallisesti, koska yhteisöveron kuntaosuus jaetaan kunnille sen mukaisesti, kuinka paljon henkilöstöä alueella työskentelee. Maksamastamme yhteisöverosta yli 40 prosenttia ohjautuu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, lähes 40 eri kuntaan. Laajan toimipaikkaverkoston myötä olemme monella paikkakunnalla

merkittävä yhteisöveron maksaja. Elisan yhteisöveron osuus oli 68 (66) miljoonaa euroa (vahvistetut verotiedot 2018).

Virossa yhtiö maksaa veroja vain, jos se maksaa osinkoja omistajilleen.

Investoinnit Suomeen ja Viroon

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa. Suomessa olemme merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuvat verkkojen kehittämiseen, IT-järjestelmiin ja asiakaspäätelaitteisiin. Panostamme myös digitaalisiin palveluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.