Kumppanit

Yhteistyömme yli 5 700 toimittajan ja alihankkijan kanssa on tärkeä osa vastuullisen liiketoimintamme kehittämistä. Aktiivisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan toimitusketjun eri osa-alueilla.

Hankinnan vastuullisuutta ohjaavat Elisan Eettisen ostamisen periaatteet, Yleiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct), Tilaajavastuulain noudattaminen sekä Elisan turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ja periaatteet. Lahjonta, muut sopimattomat maksut sekä edut liiketoiminnassa ovat lainvastaisia ja kiellettyjä. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme lakien ja määräysten noudattamista sekä lahjonnan vastaisuutta. 

Allekirjoittaessaan sopimuksen toimittaja hyväksyy Elisan Eettisen ostamisen periaatteet ja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä työtä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja sopimuksia sekä johtamaan rajallisten resurssien tehokkaampaa käyttöä ja haitallisten ympäristöpäästöjen vähentämistä. Toimittajilla on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista epäkohdista tai ilmenneistä väärinkäytöksistä Elisan Yleisissä toimintaperiaatteissa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti myös nimettömänä.

Verkko- ja tietojärjestelmälaitteet sekä puhelimet hankimme pääosin tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Hankinnassa asetamme erityistä painoarvoa laitteiden energiatehokkuuden, elinkaaren ja toimintavarmuuden arviointiin.

Palvelut hankitaan pääsääntöisesti paikallisesti maista, joissa toimimme, lukuun ottamatta erityisiä ulkomailta toimitettuja tuki- ja kehityspalveluita, joiden osuus palveluhankinnoista on pieni.

Palvelujen hankinnassa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. 

Teemme toimittaja-auditointeja valitessamme uusia toimittajia EU:n ulkopuolelta.