Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille vastuuta asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja kumppaneistamme.

Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, hyvä johtaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille olennaisia asioita. Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä työntekijöiltämme että kumppaneiltamme.

Jatkuvasti kehittyvä henkilöstömme yhdessä kumppaniverkoston kanssa muodostaa perustan, jolla varmistamme laadukkaat palvelut monimuotoiselle asiakaskunnallemme.