Raportointi ja yhteystiedot

Julkaisemme vuosittain varmennetun, GRI:n mukaisen yritysvastuuraportin osana vuosikertomusta: Vastuuraportti vuodelta 2019 ›

Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla osana vuosikertomuksia osoitteessa: http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/vuosikertomukset/

Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston sekä ympäristövastuuraportin vuosina 2012 ja 2011:

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain CDP-kyselyssä

Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Minna Kröger
puh. 050 572 7620
etunimi.sukunimi@elisa.fi