Hakuohjeet ja hakulomake

Apurahat 2019

HPY:n tutkimussäätiön apurahat 2019 ovat haettavana 3.12.2018 alkaen. Säätiö tukee tietoliikennealan teknistä, kaupallista ja käyttäytymistieteellistä kehitys- ja tutkimustyötä. Säätiö tukee tällä kierroksella väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä jakamalla väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille 3000 euron kannustusapurahoja.

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeella, joka on toimitettava liitteineen sähköpostitse viimeistään perjantaina 1.2.2019 säätiön asiamiehelle. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakemuslomakkeelta. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus ja apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.


Hakemuslomake ja sen liitteet on koottava yhteen pdf-tiedostoon, joka tulee toimittaa säätiön asiamiehelle sähköpostitse: ilpo.aarni@kolumbus.fi. Sähköpostin aihekenttään on kirjoitettava: apurahahakemus / < hakijan nimi >. Muulla tavoin lähetettyä hakemusta ei oteta käsittelyyn. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakemuslomakkeessa.

HAKEMUS ON TOIMITETTAVA SÄÄTIÖN ASIAMIEHELLE SÄHKÖPOSTITSE MÄÄRÄAIKAAN 1.2.2019 MENNESSÄ. Puutteellisesti täytettyjä ja määräpäivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös haluaako suomalainen apurahan hakija Apurahansaajan eläke- ja tapaturmavakuutuksen.

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Vakuuttamalla apurahansaajan eläketurva kohentuu ja eläkevakuutukseen liittyvä tapaturmavakuutus on tärkeä erityisesti niille, joilla ei ole muuta työsuhdetta taustalla.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Säätiön jakamat apurahat ovat määrältään vuotuiseksi työtuloksi arvotettuna alle lain edellyttämän alarajan (vähintään 3 778,59 euroa vuodessa) jolloin vakuuttaminen ei ole pakollista.  Apurahansaaja maksaa n. 11–14 % suuruisen vakuutusmaksun MELA:lle. Lisätietoja MELA:n sivuilta. Lisätietoja MELA:n sivuilta: www.mela.fi

For application information in English, please look http://www.elisa.com/on-elisa/research-and-development/hpy-research-foundation/