Nimitystoimikunnan ehdotus 2020

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 28.1.2020 ehdotukset 2.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

1) Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosi - ja kokouspalkkioiden muuttamista. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 123 000 euroa (120 000 euroa vuonna 2019), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 82 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2019) ja hallituksen jäsenille 67 000 euroa (65 000 euroa vuonna 2019)  minkä lisäksi kokouspalkkiona 750 euroa  (700 euroa vuonna 2019) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2020 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

2) Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumäärän pysymistä ennallaan seitsemässä jäsenessä (7).

Nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Petteri Koponen ja hallituksen jäsen Leena Niemistö  ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara.

Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valitaan uusina jäseninä Topi Manner ja Eva-Lotta Sjöstedt.  

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki  ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä:

Tarjous

Clarisse Berggårdh

s. 1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki.

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta BWC Oy, toimitusjohtaja 2016–. IUM Finland, toimitusjohtaja 2014–2016. Sanoma Magazines Finland, toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010. Mediatoimisto Dagmar, asiakkuusjohtaja 2003–2006. Codetoys, liiketoimintajohtaja 2001–2003. Valio, markkinointipäällikkö 1994–2000.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Kim Ignatius

s. 1956, Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2019. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, Executive Vice President 2017, talousjohtaja 2008–2016. TeliaSonera AB, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008.Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002. Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: Fortum Oyj. Hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja: Rovio Entertainment Oyj. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Yliopiston Apteekki. Hallituksen jäsen: Directors' Institute Finland.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Topi Manner

s. 1974, KTM, Turun kauppakorkeakoulu

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2019–. Nordea, konsernin johtoryhmän jäsen ja henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja 2016–2018, erilaiset johtotehtävät 2006–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Varapuheenjohtaja: Suomen Keskuskauppakamari.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Eva-Lotta Sjöstedt

s. 1966, Bachelors (KY), liiketaloustiede, markkinointi, IHM Business School. Ylimmän johdon koulutus, Wharton School 2013.

Ruotsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Johdon neuvonantajan tehtäviä 2017–. Georg Jensen, toimitusjohtaja 2016–2018. Karstadt, toimitusjohtaja 2014–2015. IKEA Group, Global Deputy Retail Manager 2012–2013, toimitusjohtaja IKEA Alankomaat 2009–2012, useita johtotehtäviä IKEA Japanin perustamisvaiheessa 2005–2009. Erilaisia tehtäviä designin ja muodin parissa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Johtokunnan jäsen: Metro AG. Hallituksen jäsen: Tritax EuroBox PLC.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Seija Turunen

s. 1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978.

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Traffic Management Finland Oy ja Finnpilot Pilotage Oy. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Pihlajalinna Oyj.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Anssi Vanjoki

s. 1956, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja puheenjohtaja vuodesta 2019.

Keskeinen työkokemus: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori 2013–2019. Nokia Oyj, Executive Vice President and General Manager 1998–2011, Senior Vice President 1994–1998, Vice President 1991–1994. 3M Corporation, eri tehtäviä 1981–1991.

 

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Antti Vasara

s. 1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986–1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Jane ja Aatos Erkko Säätiö. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki