Nimitystoimikunnan ehdotus 2018

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 24.1.2018 ehdotukset 12.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

1) Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan muutoin, mutta kokouspalkkion muuttamista 700 euroon. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 108 000 euroa (9 000 euroa/kk), varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 72 000 euroa (6 000 euroa/kk)  ja hallituksen jäsenille 60 000 euroa (5 000 euroa/kk), minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2018 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

2) Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Antti Vasara.

Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valitaan uutena jäsenenä Anssi Vanjoki.  

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Raimo Lind  ja varapuheenjohtajaksi Anssi Vanjoki.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

3) Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle toimikunnan työjärjestyksen 1. ja 4. kohtien muuttamista siten, että kohtiin lisätään toimikunnan tehtäväksi valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 1. ja 4. kohdat kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:

”1. Tausta ja tarkoitus

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten hyvin perustellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen.”

”4. Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasioista
  • valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
  • valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi
  • valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
  • esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasioista
  • esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
  • esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
  • esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
  • vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin.”

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä:

Tarjous

Raimo Lind

s. 1953, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja puheenjohtaja vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konserni, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013. Tamrock, Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–97. Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy:n toimitusjohtaja 1990–91. Wärtsilä konserni, Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–89.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Nest Capital. Hallituksen varapuheenjohtaja: Nokian Renkaat. Hallituksen jäsen: HiQ AB.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Clarisse Berggårdh

s. 1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta Burson-Marsteller, toimitusjohtaja 2016–. IUM Finland, toimitusjohtaja 2014–2016. Sanoma Magazines Finland, toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010. Mediatoimisto Dagmar, asiakkuusjohtaja 2003–2006. Codetoys, liiketoimintajohtaja 2001–2003. Valio, markkinointipäällikkö 1994–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Suomen Mentorit.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Petteri Koponen

s. 1970

Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus: Lifeline Ventures, perustajaosakas 2009–. Google Inc, liiketoiminnan kehitystehtäviä. 2007–2009. Jaiku Ltd, perustaja ja toimitusjohtaja 2006–2007. First Hop, perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Smartly.io Solutions Oy, Varjo Technologies Oy, Everywear Games Oy ja Kontena Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Leena Niemistö

s. 1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj, vanhempi neuvonantaja 2016–2017. Dextra Oy, toimitusjohtaja 2003–2016. Pihlajalinna Oyj, varatoimitusjohtaja 2013–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja: Stockmann Oyj. Hallituksen jäsen: Pihlajalinna Oyj , Raisio Oyj, Suomen Messut Osuuskunta, Yliopiston Apteekki ja Maanpuolustuskurssiyhdistys. Hallituksen puheenjohtaja: Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, Oopperan ja baletin tukisäätiö sr, LymphaTouch Oy, BN Clarity Inc Oy ja DBC Global Oy. Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja. Suomen Kulttuurirahasto sr:n hallintoneuvoston jäsen.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Seija Turunen

s. 1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978

Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus: Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Finnpilot Pilotage Oy. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Pihlajalinna Oyj.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Antti Vasara

s. 1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986-1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Nexeon Ltd (UK), Espoo Marketing Oy, Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallintoneuvoston jäsen: Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (YTK). Jäsen: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN). Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Anssi Vanjoki

s. 1956, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu

Keskeinen työkokemus: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori 2013–. Nokia Oyj, Executive Vice President and General Manager 1998–2011, Senior Vice President 1994–1998, Vice President 1991–1994. 3M Corporation, eri tehtäviä 1981–1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Oriola Oyj. Hallituksen jäsen: Sonova AG.

 

 

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki