Yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous  on suunniteltu pidettäväksi 3.4.2019

Elisa Abps ordinarie bolagstämma planeras at hållas den 3 april 2019

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 3.4.2019. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään maanantaina 9.1.2019.

Pyyntö on esitettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisena ja se tulee toimittaa hallituksen sihteeri Anne Vainiolle osoitteeseen Elisa Oyj, Anne Vainio, PL 1, 00061 ELISA ja mielellään myös sähköpostiosoitteeseen anne.vainio@elisa.fi.