Usein kysyttyä

Yleisimmät Elisan osakkeeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset

Lisätietoja Elisaan sulautuneiden yhtiöiden osakkeista sivuillamme ›

Koska Elisan osinko maksetaan?
Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2018 perusteella jaetaan osinkoa 1,75 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 5.4.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2019.

Miksi en ole saanut Elisan osinkoa?
Maksut hoituvat automaattisesti arvo-osuusjärjestelmän kautta. Mikäli osinkoa ei ole tullut, arvo-osuustilin hoitajalta (yleensä pankki) voi tarkastaa, onko osake esim. myyty.

Milloin osingot maksetaan ns. jälkivaihdettujen osakkeiden osalta (esim. Telekarelian tai Kymen Puhelimen osakkeet, jotka vasta äskettäin vaihdettu Elisan osakkeiksi)?

Jälkivaihdetut osakkeet ja niille maksettavat osingot vanhoilta tilikausilta tapahtuvat kunkin osakkeenomistajan osakkeiden säilyttäjän eli tilinhoitajan kautta. Tilinhoitaja hakee osinkoja kulloinkin voimassa oleville menneille tilikausille tallentamalla katepyynnön. Euroclear Finlandin aikataulun mukaan tämä voidaan tehdä jälkivaihtoa seuraavan kuukauden aikana. Liikkeeseenlaskijan maksunvälityspankki toimittaa katteet tilinhoitajille edelleen säilytysasiakkaille maksettavaksi kerran kuukaudessa, aikaisintaan jälkivaihtoa seuraavan kuukauden aikana. Koko prosessi voi kestää eri tilinhoitajien aikatauluista johtuen useita viikkoja.

Osingot vanhenevat kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli ensimmäisestä päivästä jona osinko on nostettavissa. Sitä vanhempia, saamattomia osinkoja ei enää ole mahdollista saada.

Miten voin myydä Elisan osakkeeni? Ostaako Elisa osakkeita?
Myynti tapahtuu arvo-osuustilinne hoitajan kautta (tyypillisesti tili on pankissa). Tilinhoitaja kertoo tarvittavista dokumenteista.

Tällä hetkellä Elisa ei osta omia osakkeitaan.

Miten lasketaan Elisan osakkeiden hankintahinta verotuksessa?
Osakkeiden myyntihinnasta voi vähentää osakkeiden tai osuustodistuksen hankintahinnan tai hankintameno-olettaman, joka on 20 % osakkeiden myyntihinnasta, mikäli olette omistanut osakkeet tai osuustodistuksen alle 10 vuotta ja 40 % myyntihinnasta, mikäli omistus on 10 vuotta tai enemmän osakkeiden myyntipäivästä lukien. Esim. osakkeiden myyntihinnan ollessa 1200 euroa, hankintameno-olettama 20 % on 240 euroa ja myyntivoitto 960 euroa, josta maksetaan myyntivoittovero 28 % (vuonna 2014 pääomatulon veroprosentti on 30 % 40 000 euroon asti ja 32 % tämän ylittävältä osalta). Tapauskohtaisesti kannattaa tietenkin laskea, millä tavalla laskettuna myyntivoittovero tulee edullisemmaksi. Lisätietoja verotuksesta saatte verohallinnon www-sivuilta: www.vero.fi

Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksen ostohinnat vuodesta 1966:

1.1.1966  1200 markkaa    eli 201,83 € eli 1,35 € /nykyinen osake
1.12.1971 1500 markkaa eli 252,28 € eli 1,68 € /nykyinen osake
28.11.1973 1850 markkaa eli 311,15 € eli 2,07 € /nykyinen osake
27.11.1974 2250 markkaa eli 378,42 € eli 2,52 € /nykyinen osake
25.11.1975 2750 markkaa eli 462,52 € eli 3,08 € /nykyinen osake
1.12.1981 3650 markkaa eli 613,89 € eli 4,09 € /nykyinen osake
27.11.1985 4250 markkaa eli 714,80 € eli  4,77 € /nykyinen osake
26.11.1986 4700 markkaa eli 790,48 € eli 5,27 € /nykyinen osake
2.4.1991 5500 markkaa eli 925,03 € eli 6,17 € /nykyinen osake


Uusia osuustodistuksia ei ole myyty tammikuun 1998 jälkeen.

Jos kyseessä ovat Helsingin Puhelimen E-osakkeet, on ne voitu hankkia monella tavalla; ne on voitu ostaa normaalista pörssikaupankäynnistä tai merkitä joko vuoden 1997 tai 1998 osakeanneissa. Vuoden 1997 jäsenannissa Helsingin Puhelinyhdistyksen jäsenet saivat merkitä jokaista osuustodistusta kohti 10 Helsingin Puhelimen osaketta. Merkintähinta jäsenannissa oli 55 markkaa osakkeelta. Lisämerkintöjä, ts. merkintöjä yli omien osuustodistusten osoittaman määrän, saattoi myös tehdä, tällöin merkintähinta oli 85 markkaa. Samassa yhteydessä järjestetyssä henkilöstöannissa merkintähinta oli 77 markkaa. Vuoden 1998 osakeannissa merkintähinta oli 215 markkaa. Helsingin Puhelimen E-osakkeet muutettiin Elisan osakkeiksi vaihtosuhteella 2,16204.

Esimerkki 1:
Henkilö on hankkinut Helsingin Puhelinyhdistyksen osakkeen vuonna 1980, jolloin siitä on maksettu 2750 markkaa. Todellinen hankintahinta on siis 3,08 euroa. Henkilö myi 150 osaketta 10.10.2003 hintaan 8,00 euroa kappale.

Tapa1. Todellinen hankintahinta; Myyntivoitto on 8,00-3,08=4,92 euroa osakkeelta eli 738 euroa koko määrältä. Veroksi muodostuu 30% koko myyntivoitosta eli 30%*738=221,40 euroa.

Tapa 2.nHankintameno-olettama; Osuustodistus on hankittu yli kymmenen vuotta ennen myyntihetkeä. Hankintameno-olettamana voidaan käyttää 40% myyntihinnasta, tässä esimerkissä siis 40%*8,00=3,20 euroa. Myyntivoitto on siis 4,80 euroa osakkeelta eli 720 euroa koko osakemäärältä. Veroksi muodostuu 30%*720 euroa eli 216,00 euroa.

Hankintameno-olettaman käyttäminen tuottaa siis esimerkissämme edullisemman verotuskohtelun.

Esimerkki 2:
Henkilö merkitsi vuoden 1997 jäsenannissa 10 osaketta hintaan 55 markkaa osakkeelta eli 550 mk. Nykyisinä osakkeina 10 vanhaa E-osaketta on 10 kertaa 2,16204 eli 21 osaketta. Niiden hankintahinta siis on 550 mk eli 92,50 euroa eli edelleen 4,40 euroa osakkeelta. Jos henkilö myi osakkeensa vaikkapa 10.10.2003 hintaan 8,00 euroa osakkeelta, myyntivoittovero voidaan laskea kahdella tavalla.

Tapa 1. Käytetään alkuperäistä hankintahintaa; myyntivoitto on siis 8,00-4,40=3,60 osakkeelta eli tässä tapauksessa kahdeltakymmeneltäyhdeltä osakkeelta 75,60 euroa. Maksettava myyntivoittovero on siis 28%*75,60=21,17 euroa.


Tapa 2. Käytetään 20% hankintameno-olettamaa. Osakkeet on omistettu alle kymmenen vuotta, jolloin hankintameno-olettama on 20%*8,00=1,60 euroa. Myyntivoitto tällä tavalla laskien siis 8,00-1,60=6,40 euroa osakkeelta eli 6,40*21=134,40 euroa koko määrältä. Veroksi tulisi tällä tavalla siis 34,94 euroa.

Tämän esimerkin tapauksessa siis alkuperäisen hankintahinnan käyttäminen tulee verotuksessa edullisemmaksi.

Mikä on Elisan osakkeen verotusarvo?
Varallisuusverotuksen poistumisen johdosta pörssiosakkeiden verotusarvoja ei enää määrätä.

Mikä on arvo-osuustilini numero? Millä arvo-osuustililläni Elisan osakkeet ovat? Minne ilmoitan arvo-osuustilini tai pankkitilini muuttuneet tiedot?
Elisalla ei ole tietoa omistajiensa arvo-osuustileistä eikä pankkitileistä eikä tietoja ilmoiteta Elisalle (pankkisalaisuus). Arvo-osuustilien ja tiliin kytketyn pankkitilin tiedot ovat arvo-osuustilien hoitajilla (tyypillisesti pankissa). Mm. osingon maksu hoituu automaattisesti arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvo-osuustilin hoitaja lähettää asiakkaille kerran vuodessa tiliotteen, josta näkyy, missä arvo-osuustili on, mitä arvo-osuuksia tilillä on ja niiden senhetkinen arvo.

Ovatko Elisan osakkeet arvo-osuusjärjestelmässä? Milloin osakkeiden muuttaminen arvo-osuuksiksi päättyy?
Kaikki Elisa Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä eli osakkeet ovat arvo-osuuksia.

Lisätietoja: Sulautuneiden yhtiöiden osakkeet

Mikä on arvo-osuusjärjestelmä ja arvo-osuustili?
Arvo-osuusjärjestelmässä pidetään kirjaa omistajien arvo-osuusmuotoisista arvopaperiomistuksista (esim. osakkeet) sekä toteutetaan näihin omistuksiin tapahtuvat muutokset kuten myynnit ja ostot. Arvo-osuus on fyysisen osakekirjan sähköinen vastine. Kunkin omistajan arvo-osuusomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland.

Arvo-osuustili on sähköisten arvopapereiden eli arvo-osuuksien säilytystili. Arvo-osuustili voi olla pankissa tai muussa tilinhoitajassa.

Miksi Euroclearin arvo-osuustili ei ole enää käytössä 28.2.2019 jälkeen ja mitä tapahtuu, jos tiliä ei siirretty sitä ennen?
Lakimuutoksen johdosta Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finland Oy Asiakastilipalveluiden toiminta päättyy. Asiakastilipalvelut ovat olleet ns. ilmaistilejä, joissa asiakkaat ovat säilyttäneet arvo-osuuksiaan eli osakkeitaan. Näillä tileillä on säilytetty myös Elisan osakkeita.

Toiminnan päättyessä asiakkaiden tuli siirtää arvo-osuustili valitsemaansa pankkiin. Lisätietoja saa esimerkiksi omalta pankilta.
Mikäli asiakas ei siirtänyt arvo-osuustiliään viimeistään 28.2.2019 Arvopaperikeskus myy osakkeet. Rahat siirretään asiakkaan pankkitilille, jos se on tiedossa tai talletetaan nostettavaksi aluehallintovirastoon.

Euroclear on tiedottanut asiakkaita aiheesta kirjeitse, lisätietoja myös osoitteessa https://www.euroclear.com/fi.html

Onko minulta jäänyt joitain osakkeita saamatta ilmaisannin kautta?
Syksyn 1997 jäsenannissa Helsingin Puhelinyhdistyksen jäsenet saivat merkitä 10 osaketta jokaista osuustodistusta kohti 55 markan kappalehintaan. Lisäosakkeita sai merkitä 85 markan hintaan. Kesän 1998 annissa merkintähinta oli 215 markkaa osakkeelta. Rahastoantia, eli ilmaisia osakkeita, ei ole järjestetty, ei fuusion yhteydessä eikä aiemmin.

Kuinka paljon osakkeita sai Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksella? Ja mikä sen arvo on nykyään?
Helsingin Puhelimen osuustodistus vaihdettiin 150 kappaletta Elisan (ent. HPY Holding) A-osaketta. Näiden osakkeiden arvo määräytyy päivittäin arvopaperipörssissä. Elisan osakkeen kurssin löydätte mm. seuraavista osoitteista: http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/osaketyokalut/ ja http://www.hex.fi/suomi/markkinainfo/osake_indeksi.html

Omistan Elisan osakkeita, mihin voin tehdä osoitteen muutoksen?
Osoitteen muutos tehdään arvo-osuustilinne pitäjälle, esim. pankkiin, josta he ilmoittavat arvo-osuusrekisteriin muuttuneet tietonne.

Miten arvioisitte pörssikurssinne kehittyvän?
Yhtiö ei voi itse arvioida oman pörssikurssinsa kehitystä. Meidän tehtävämme täällä yhtiössä on huolehtia johtamisella, päätöksenteolla, selkeällä tiedottamisella ja omalla operatiivisella toiminnallamme siitä, että sijoittajat haluavat jatkossakin sijoittaa Elisan osakkeisiin.
Löydätte sivuiltamme Elisaa seuraavien pankkiiriliikkeiden yhteystietoja, joilta voitte kysyä mielipiteitä markkinoiden tilanteesta.

Mitä tapahtuu lankapuhelinliittymälleni mikäli myyn osakkeet?
Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistus ja osuusliittymä irrotettiin toisistaan 1.9.1998 alkaen, jolloin osuusliittymä muuttui yleisliittymäksi. Tämä tarkoitti myös sitä, että osuustodistuksen ja sittemmin Elisan osakkeet voidaan myydä ilman, että liittymän perusmaksuihin ja toimintaan tulee muutoksia.

Mikä on julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo?
Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % tilikauden päättymisajankohdan päätöskurssista. Päätöskurssit ovat osoitteessa www.nasdaqomxnordic.com > Osakkeet > Historialliset kurssitiedot. Voitte hakea historiallisia kurssitietoja yhteisön tilinpäätöspäivän perusteella.