Osakekohtaiset tunnusluvut

Laskenta-standardi IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Vuosilta: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Osakepääoma, milj.euroa 83 83 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 71,0
Tulos/osake, euroa (EPS) 1,98 2,11 1,61 1,52 1,41 1,25 1,33 1,29 0,96 1,13 1,12 1,38 0,97 1,22 1,10
Oma pääoma/osake, euroa 7,06 6,52 6,08 5,80 5,51 5,41 5,37 5,36 5,33 5,78 5,61 6,53 8,07 8,06 6,23
Osinko/osake, euroa 1,75* 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30

1,30

1,30 1,30 1,42 1,00 1,80 1,50 0,7 0,8
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,9 5,0 4,8 4,02 5,8 6,7 7,8 8,1 7,99 8,90 8,13 8,67 13,83 4,47 6,75
Osakkeen hinta/tulos (P/E) 18,2 15,5 19,2 22,9 16,0 14,8 12,6 12,5 16,8 14,1 11,0 15,2 21,4 12,8 10,8
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, euroa 36,08 32,72 30,97 34,79 22,61 19,26 16,73 16,13 16,27 15,96 12,30 21,00 20,75 15,65 11,86
Osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi, euroa
36,33 33,74 32,27 28,37 20,93 16,15 16,61 15,41 15,39 12,01 15,02 21,31 17,06 13,95 11,36
Osakkeen vuoden alin kurssi, euroa 31,90 30,42 28,40 22,10 18,19 13,37 14,84 12,70 12,67 9,69 9,85 18,63 14,00 10,56 8,80
Osakkeen vuoden ylin kurssi, euroa 41,85 36,94 35,80 35,99 24,04 19,49 17,97 17,00 17,43 15,99 22,18 24,41 20,76 16,79 14,50
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa 6037 5475 5176 5822 3603 3069 2625 2520 2534 2484 1914 3323 3360 2596 1682

*Ehdotus