Osakkeenomistajien nimitystoimikunta info

Seuraavassa on tietoa Elisan Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan muodostamisesta.

Elisan yhtiökokous päätti 4 huhtikuuta 2012 Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan muodostamisesta.

Nimitusoikeus on neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla ja viidentenä jäsenenä toimikunnassa on Elisan hallituksen puheenjohtaja.

Oikeus nimetä jäsen toimikuntaan määräytyy Elisan osakasluetteloon, jota ylläpitää Euroclear, 31.8. merkittyjen omistusten perusteella.

Osakkeenomistaja voi pyytää laskemaan yhteen osakkeenomistukset sellaisissa rahastoissa ja tytäryhtiöissä, jotka huomiotaisiin Arvopaperimarkkinalain mukaisesti omistusosuuksien muutoksista ilmoitettaessa (liputussäännöt). Osakkeenomistajan tulee tehdä asiasta kirjallinen pyyntö ja ilmoittaa nämä omistukset yhtiölle vuosittain 31.8.mennessä.

Hallintarekisteriin merkityt omistukset eivät ole normaalisti rekisteröityinä Elisa osakasluetteloon, jonka perusteella nimitysoikeus määräytyy. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tuleekin olla yhteydessä säilyttäjäpankkiinsa osakkeiden rekisteröintiä varten, mikäli haluaa omistuksensa huomioitavan nimitysoikeuksia määritettäessä. Rekisteröinti tulee olla tehtynä 31.8., joten säilyttäjäpankkiin tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin.

Kysymyksien ja tiedustelujen sekä nimitystoimikuntaan liittyvien ilmoitusten osalta yhteyshenkilönä toimii Johtava lakimies Anne Vainio (puh. 050 68500 tai anne.vainio@elisa.fi). Liitäthän ilmoituksiin ilmoituksen tekijän yhteystiedot.