Hallitus ja valiokunnat

Elisan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen yhtiökokous on valinnut hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2019 toimivat henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Yhtiökokouksessa 3.4.2019 hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä uutena jäsenenä Kim Ignatius.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
 

Tiedot nykyisen hallituksen jäsenistä

Tarjous

Anssi Vanjoki

Puheenjohtaja

s. 1956, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu.

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja puheenjohtaja vuodesta 2019.

Keskeinen työkokemus: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori 2013–2019. Nokia Oyj, Executive Vice President and General Manager 1998–2011, Senior Vice President 1994–1998, Vice President 1991–1994. 3M Corporation, eri tehtäviä 1981–1991.

 

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Clarisse Berggårdh


s. 1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki.

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta BWC Oy, toimitusjohtaja 2016–. IUM Finland, toimitusjohtaja 2014–2016. Sanoma Magazines Finland, toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010. Mediatoimisto Dagmar, asiakkuusjohtaja 2003–2006. Codetoys, liiketoimintajohtaja 2001–2003. Valio, markkinointipäällikkö 1994–2000.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Kim Ignatius

s. 1956, Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Hallituksen jäsen vuodesta 2019. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, Executive Vice President 2017, talousjohtaja 2008–2016. TeliaSonera AB, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008.Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002. Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: Fortum Oyj. Hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja: Rovio Entertainment Oyj. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Yliopiston Apteekki. Hallituksen jäsen: Directors' Institute Finland.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Petteri Koponen

Varapuheenjohtaja

s. 1970

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2019. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Lifeline Ventures, perustajaosakas 2009–. Google Inc, liiketoiminnan kehitystehtäviä. 2007–2009. Jaiku Ltd, perustaja ja toimitusjohtaja 2006–2007. First Hop, perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Smartly.io Solutions Oy, Varjo Technologies Oy ja Wolt Enterprises Oy. Hallituksen jäsen: Hive Helsinki säätiö.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Leena Niemistö


s. 1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto. Hallintotieteiden kunniatohtori, Vaasan yliopisto.

Hallituksen jäsen vuodesta 2010. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj, vanhempi neuvonantaja 2016–2017. Dextra Oy, toimitusjohtaja 2003–2016. Pihlajalinna Oyj, varatoimitusjohtaja 2013–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Nexstim Oyj. Hallituksen varapuheenjohtaja: Stockmann Oyj, Pihlajalinna Oyj ja Suomen Messusäätiö sr. Hallituksen jäsen: Raisio Oyj, Suomen Messut Osuuskunta, Yliopiston Apteekki, Maanpuolustuskurssiyhdistys, ja Arvopaperimarkkinayhdistys. Hallituksen puheenjohtaja: Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, Oopperan ja baletin tukisäätiö sr, LymphaTouch Oy ja DBC Global Oy. Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja. Suomen Kulttuurirahasto sr:n hallintoneuvoston jäsen. Partiosäätiö sr:n neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Seija Turunen


s. 1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Traffic Management Finland Oy ja Finnpilot Pilotage Oy. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Pihlajalinna Oyj.

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Tarjous

Antti Vasara

1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986–1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Jane ja Aatos Erkko Säätiö. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).
 

Tuote on poistunut valikoimasta

Verkkokaupan etusivulle

Ole hyvä ja odota hetki

Hallituksen työjärjestys

Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on päättää yhtiön strategiset valinnat sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:

 • - Elisan strategisista valinnoista
 • - voitonjakopolitiikasta
 • - yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
 • - Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista
 • - merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
 • - tilinpäätöksistä sekä puoli- ja osavuosikatsauksista
 • - toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.

Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina tai ulkopuolisen toteuttamana arviona. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Valiokunnat

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisen, Elisan palkitsemispolitiikan ja -raportin, Elisan kannustinjärjestelmät, sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.

Vuonna 2019 Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Petteri Koponen (Raimo Lind 3.4.2019 saakka) ja jäseninä Leena Niemistö ja Antti Vasara.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta tarkastusvaliokunta erityisesti seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunta myös valvoo ja arvioi lähipiiripolitiikan toteutumista.

Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

 • - merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
 • - merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
 • - tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
 • - sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
 • - tilinpäätökset ja puoli- ja osavuosikatsaukset sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • - riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
 • - taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen
 • - lähipiiripolitiikan

Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee tilintarkastusta koskevan ehdotuksen.

Vuonna 2019 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Seija Turunen ja jäseninä Clarisse Berggardh ja Kim Ignatius (sekä Antti Vasara ja Anssi Vanjoki 3.4.2019 saakka). Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.