Vastuullinen sijoituskohde

Elisa on sitoutunut yritysvastuulliseen toimintaan. Näemme, että vastuullinen toimintatapamme luo arvoa omistajillemme pitkällä aikavälillä ja auttaa hallitsemaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökehitykseen liittyvien megatrendien luomia mahdollisuuksia ja riskejä.

Elisa julkaisee vuosittain verifioidun vastuuraporttinsa osana vuosikertomustaan. Vastuuraportti laaditaan GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se täyttää muuta kuin taloudellista raportointia koskevat vaatimukset. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskyvyt ja mittarit. Raportissa huomioidaan Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittävimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla Elisan sivustolla.

Vuodesta 2015 Elisa on sitoutunut YK:n Global Compact yritysvastuualoitteen periaatteisiin ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueilla.


Indeksit ja sitoumukset