Vastuullinen sijoituskohde

Elisa on sitoutunut yritysvastuulliseen toimintaan. Näemme, että vastuullinen toimintatapamme luo arvoa omistajillemme pitkällä aikavälillä ja auttaa hallitsemaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökehitykseen liittyvien megatrendien luomia mahdollisuuksia ja riskejä.

Elisa julkaisi viidennen verifioidun vastuuraporttinsa osana vuoden 2017 vuosikertomustaan. Vastuuraportti laaditaan GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se täyttää muuta kuin taloudellista raportointia koskevat vaatimukset. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskyvyt ja mittarit.

Raportissa huomioidaan Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittävimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla yrityksen sivustolla.

  • - Varmennettu GRI:n mukainen Yritysvastuuraportti vuosittain osana vuosikertomusta
  • - Elisa on  ensimmäinen suomalainen teleoperaattori kansainvälisessä Science Based Targets Initiative  -aloitteessa
  • - Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama CDP-ilmastoraportointi on arvioitu pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon ja nousi 2017 kansainväliselle Climate A -listalle
  • - Lisätietoja Elisan yritysvastuuraportoinnista
  • - Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Vuodesta 2015 Elisa on sitoutunut YK:n Global Compact yritysvastuualoitteen periaatteisiin ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueilla.


Indeksit ja sitoumukset