Keskipitkän aikavälin tavoitteet ja voitonjakopolitiikka

Elisan keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoden 2021 loppuun mennessä:

Liikevaihdon kasvu Toimialaa parempi kasvu
Käyttökatemarginaali Yli 37 prosenttia
Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto ≤ 12 prosenttia
Nettovelka/käyttökate 1,5 – 2x
Omavaraisuusaste Yli 35 prosenttia

Voitonjakopolitiikka

Elisan voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön rahoitusaseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osingonmaksu, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.