Vuonna 2017 Elisa nousi Suomen parhaiden työpaikkojen listalle. Listaus perustuu Great Place to Work Finlandin tekemään työpaikkatutkimukseen, jossa suurin painoarvo on työntekijöiden arvioilla työpaikastaan. Elisa sijoittui suurten yritysten listalla sijalle kolme ja oli samalla suurin pörssiyritys, joka on koskaan noussut Suomen parhaiden työpaikkojen listalle. 

Meillä viihdytään, ja siitä on syytä kiittää jokaista elisalaista: työpaikka tehdään yhdessä.

Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho

Mikä meillä on hyvin?

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa selvisi, että työntekijämme arvostavat erityisesti mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, joustavia ja vapaita työskentelykäytäntöjämme sekä hyvää työyhteisöä ja työkavereita.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

No, esimerkiksi sitä, että nopeasti muuttuvalla toimialalla opitaan ja opetellaan jatkuvasti uutta. Me haluamme olla kehityksen etujoukoissa ja luoda uusia, parempia tapoja tehdä vanhoja tuttuja juttuja. Meillä opitaan sekä työssä ja tekemisen kautta että huipputason koulutuksissa. Elisa tukee myös työntekijöiden omaehtoista opiskelua.

Työskentelytavat meillä ovat poikkeuksellisen joustavat. Elisalla on käytössä Ideal Work -työskentelymalli, joka tarkoittaa, että elisalaiset saavat pääsääntöisesti valita itselleen ja työhönsä sopivat työnteon tavat ja paikat. Etätöitä elisalaiset tekevät keskimäärin 77 päivää vuodessa.

Ja työkaverit – ne nyt vain ovat parhaita! Tutkimustulosten mukaan meillä on hauska työskennellä, ystävällinen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki. Tästä olemme ylpeitä.

Luottamukseen perustuvan työskentelymallin ansiosta elisalaisilla on vahva kokemus vastuun ja vapauden yhdistymisestä työssään.

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen toteuttaneen Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Katriina Grönqvist.

Aiomme edelleen parantaa

Me tiedämme paljon työpaikan ja työkulttuurin kehittämisestä. Kun viimeksi osallistuimme Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen, emme yltäneet parhaiden työpaikkojen listalle.

Sen jälkeen käärittiin hihat.

Neljän vuoden aikana olemme tehneet määrätietoisesti töitä hyvän työpaikan ja työkulttuurin eteen. Viime vuosina olemme satsanneet erityisesti päivittäisjohtamisen ja fiksujen työskentelytapojen kehittämiseen sekä valmentavaan johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen yhdessä.

Me uskomme, että 135-vuotiaskin voi kehittyä. Uskomme myös luottamukseen johtamisen välineenä ja ihmisen kykyyn ottaa vastuuta omasta työstään. Kaikkein eniten uskomme siihen, että muutos on paitsi mahdollista myös mahdollisuus.

Eikä kehitystyö pääty tähän. Oikeastaan ajattelemme, että olemme vasta alussa. Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen kautta olemme saaneet arvokasta tietoa ja tästä kehitystyö jatkuu yhdessä elisalaisten kanssa.

Toimialamme muuttuu jatkuvasti. Elisa täytti tammikuussa 135 vuotta, ja koko historiamme ajan olemme etsineet tapoja tehdä asiat paremmin.

Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho

Mikä tutkimus?

Suomen parhaat työpaikat -tutkimus perustuu Great Place to Work -organisaation tekemään yli 30 vuoden tutkimustyöhön hyvän työpaikan keskeisistä elementeistä. Tuloksia laskettaessa työntekijöille tehdyn Trust Index -henkilöstökyselyn painoarvo on kaksi kolmasosaa ja yrityksen johtamiskäytänteitä ja toimintatapoja selvittävän Culture Audit -raportin yksi kolmasosa kokonaispisteistä. Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään: Hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Vuoden 2017 listaprosessia varten tutkittiin Suomessa 151 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä 49 000 työntekijää. Elisa sijoittui suurten yritysten listalla sijalle kolme.

Elisalle on myös myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti, joka on voimassa marraskuulle 2018. Sertifikaatti myönnetään organisaatioille, joissa vähintään 7/10 kokee, että tämä on hyvä työpaikka. Kriteerin tulee täyttyä sukupuolesta ja asemasta riippumatta.