Elisan liiketoiminnassa on useita eri tyyppisiä tehtäviä. Tehtävissä työskenteleviä ihmisiä yhdistää halu kehittyä ja kehittää, löytää uusia ratkaisuja ja pysyä kehityksen etujoukoissa alati muuttuvalla toimialalla.

Johtaja valmentaa ja ratkaisee ongelmia

Johtaminen Elisassa on innostavaa, tavoitteellista ja valmentavaa. Kuten kaikkea toimintaamme, myös johtamista ohjaavat arvomme, oli se sitten esimiestyötä, liiketoiminnan tai projektin johtamista tai vaikkapa prosessinomistajan rooliin kuuluvan johtamistehtävän hoitamista. Liiketoiminnan johtamisessa yhdistyvätkin asiakasnäkökulman lisäksi tavoitteellinen johtaminen, esimiestyö sekä työyhteisöjen kanssa toimiminen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa lukuisten ulkoisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä; myös kumppanijohtamisemme on laadukasta ja tapahtuu jatkuvan parantamisen hengessä. 

Liiketoiminnan johtajuuteen liittyy tyypillisesti oman liiketoimintavastuun talousvastuu. Tulokset tehdään kuitenkin yhdessä, mikä tarkoittaa sitä, että valmentavat päivittäisjohtamistaidot ovat oleellinen osa myös liiketoimintajohtamista. Halu ratkaista asiakkaiden ongelmia, Elisan strategian mukainen tavoitteellinen toiminta, sekä elisalaisten uusien osaamisten kehittämisen mahdollistaminen tuovat työhön syvyyttä ja haasteita. Käytännössä liiketoimintajohtajalla on kyky olla askeleen edellä asiakkaita ja halu etsiä rohkeasti uusia toimintamalleja. 

Kehitystehtävissä viedään kaikkia eteenpäin

Liiketoiminnan kehitystehtävissä työskennellään tyypillisesti esimerkiksi tuotepäällikkö-, business manager- tai business development manager -nimikkeillä. Kaupallisempien näkökulmien lisäksi meillä on myös teknisempiä liiketoiminnan kehitystehtäviä. Liiketoiminnan kehitystehtävissä henkilöillä on usein vahva syväosaaminen, kuten esimerkiksi data-osaamista, mutta lisäksi vahvat organisaatio- ja ihmissuhdetaidot. 

Kehittämistehtävien vaatimuksena on into jatkuvaan oppimiseen, mutta myös toisten innostaminen, sillä näissä tehtävissä on esimerkiksi tuote- tai prosessiomistajan tehtävään kuuluvaa kehittämistä tehdään yhdessä muun organisaation kanssa. Vastuisiin voi kuulu tietyn asian toimittaminen päästä päähän, ns. prosessivastuuna, tai esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen asiakaspalautteiden ja digitalisaation näkökulmia hyödyntäen. Kehittämistehtävät ovat haastavia, mutta me Elisalla pidämme pilkettä silmäkulmassa ja tuemme toisiamme, mikä auttaa meitä onnistumaan!

Tukitoiminnoilla on suuri rooli

Ilman tukitoimintoja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista. Liiketoiminnan tuesta Elisalla vastaavat tukifunktiot Viestintä, HR, Talous, Laki, IT ja Hallinto. Työt sisältävät esimies- ja johtamistyötä, mutta  tyypillisesti monenlaisia asiantuntijatehtäviä, kuten kehittämispäällikön tai controllerin tehtäviä. Tukifunktioissa on myös jonkin verran operatiivista työtä, jota hoitavat esimerkiksi assistentit ja palveluneuvojat. 

Tukitoimintojen tehtävissä vaaditaan vahvaa arvojen mukaista toimintaa sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Vaikka työssä voivat toistua tietyt ohjatut prosessit, on tärkeää, että tukitoimintojen työntekijät etsivät rohkeasti kulloinkin sopivia tapoja työn tekemiseen. Kuten liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä, myös tukitoimintojen tehtävissä rima on korkealla: sovitut tavoitteet halutaan saavuttaa.  

Avoimet työpaikat - Liiketoiminta