Hiilijalanjälki ja energiatehokkuus

Elisa saa aikaan merkittäviä päästösäästöjä. Elisan oma (Scope 1 ja 2) hiilijalanjälki on pienentynyt vuodesta 2014 70 %. Palveluidemme vähähiilisyyteen vaikuttaa merkittävästi hankkimamme uusiutuva energia sekä Suomessa että Virossa. Tämän lisäksi panostamme energiatehokkuuteen verkossamme. Merkittävimmät säästöt syntyvät konesalien energiatehokkaammasta ja vähähiilisemmästä toiminnasta sekä virtuaalisista työtavoista eli etätyöskentelystä ja online-kokouksista.

Olemme rakentaneet yhden Suomen ensimmäisistä hukkaenergiaa hyödyntävistä palvelinsalikeskuksista. Palvelimissa syntyvä lämpöenergia hyödynnetään kokonaisuudessaan alueen kaukolämmityksessä. Radioverkon tukiasemalaitteiden energiatehokkuus parantuu jatkuvasti ja energiankulutus siirrettyä datamäärää kohden pienentyy. Samanaikaisesti energian käyttö tietoverkoissa jatkuvasti kasvaa siirrettävän datan määrän kasvun sekä tukiasemien lisäämisen takia.

Lisätietoja:

CO2 päästösäästömittareiden laskentadokumentti 2016 ›