Ympäristövastuu

Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alan tuotteiden ja palveluiden avulla on mahdollista pienentää maailman hiilijalanjälkeä jopa 20 prosenttia.

Jotta ICT-ala voi täysimääräisesti vähentää muiden alojen päästöjä, alan on huolehdittava myös omista päästöistään. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 2 prosenttia koko maailman päästöistä. Alan päästöjen ennustetaan pienenevän, vaikka tiedonsiirron ja laitteiden määrä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti.

Elisan tietoliikenneverkot Suomessa ja Virossa kuluttavat sähköä noin 240 GWh, ja sähkönkulutuksen osuus on noin 90 prosenttia suorista hiilidioksidipäästöistämme. 

Pienennämme sekä asiakkaan että omaa hiilijalanjälkeämme

Haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Toimintaamme kehittämällä voimme tarjota kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Elisalla on ympäristöpolitiikka ja -johtamisjärjestelmä olennaisten ympäristövaikutustemme jatkuvaksi parantamiseksi. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutusta ja edistämään ympäristöystävällistä toimintaa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien. Seuraamme tavoitteita puolivuosittain CO2-päästösäästötuloskortin kautta. Tuloskortin alamittareissa seuraamme myös toimintamme energiatehokkuutta.

Energiatehokkuusryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja seuraa asettamiemme tavoitteiden saavuttamista sekä energiatehokkuus- että hiilijalanjälkinäkökulmasta. EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa meidät tekemään energiakatselmuksen sekä yritys- että kohdetasolla joka neljäs vuosi.

Lisätietoja:

CO2 päästösäästömittareiden laskentadokumentti 2016 ›

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama ilmastoraportointi on arvioitu vuosittain pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon.

Kuulumme ICT-tuottajaosuuskuntaan ja huolehdimme omalta osaltamme, että käytetty elektroniikka palautuu takaisin kiertoon. Voit palauttaa käytetyt kännykät ja pienelektroniikan myymälöissämme oleviin keräyslaatikoihin.

Olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa pakkausten tuottajavastuun siirrosta eli siitä, että pakkausjätteiden kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.