Taloudellinen vastuu

Elisan tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajillemme, henkilöstöllemme, kumppaneillemme, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaillemme, kunnille ja valtiolle.

Vastuullisena yrityksenä tehtävämme on huolehtia toimintamme taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä taataksemme palveluiden jatkuvan kehittämisen, verkon ylläpidon sekä työllistämisen. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla sekä maksamalla veroja osallistumme koko yhteiskunnan kehittymiseen.

Tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajillemme, henkilöstöllemme, kumppaneillemme, alihankkijoillemme, jälleenmyyjillemme, asiakkaillemme, kunnille ja valtiolle. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa. 

Arvoa omistajillemme

Elisan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Osakkeenomistajia on noin 200 000, katso omistusjakauma.

Voitonjakopolitiikkamme on 80–100 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Verotuloja kaikkialle Suomeen

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen merkittävimpiä yhteisöveronmaksajia. Vuoden 2015 vahvistettujen verotietojen mukaisesti Elisa oli yhtiökohtaisesti laskettuna 8. suurin yhteisöveronmaksaja. Elisa maksoi suomalaisten teleoperaattoreiden veroista peräti 90 prosenttia.

Vuonna 2015 maksamamme ja tilittämämme verot olivat 363 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus Suomessa oli 56 miljoonaa euroa. Elisa toimii valtakunnallisesti, ja yhteisöverosta kunnille kohdistui 36,67 prosenttia. Tästä noin puolet suuntautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Virossa yhtiö maksaa yhteisöveroa vain, jos se maksaa osinkoja omistajilleen. Elisa Eesti ei ole maksanut osinkoja emoyhtiölleen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvittää vuosittain, mitkä yritykset tuottavat eniten jalostusarvoa eli osuutta bruttokansantuotteeseen. Tutkimuksen mukaan Elisa oli jälleen vuonna 2015 Suomen 10 merkittävimmän yrityksen joukossa.

Merkittävät investoinnit Suomeen

Olemme Suomen merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme. Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa.

Vuonna 2016 käyttöomaisuusinvestointimme olivat 226 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat suoraan tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, 4G-verkkoihin, kiinteään runkoverkkoon, IT-järjestelmiin sekä asiakaspäätelaitteisiin.

Lisätietoja: