Kumppanit

Hankimme ulkopuolisilta toimittajilta vuosittain merkittävän määrän palveluita, materiaalia ja laitteita. Verkko- ja tietojärjestelmälaitteet tai puhelimet ostamme suurimmaksi osaksi tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Palvelut ovat tyypillisesti paikallisia mutta myös ulkomailta toimitettuja tuki- ja kehityspalveluita.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan, toimitusketjuun sekä toimittajaverkostoon ja edellytämme toimittajiltamme samojen eettisten periaatteiden noudattamista kuin mihin olemme itsekin sitoutuneet. Vastuullisen toiminnan perusteet on kirjattu Eettisen Ostamisen Periaatteissa (päivitetty 2016), joka perustuu

  • - ILO:n kansainvälisiin työtä koskeviin sopimuksiin
  • - YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
  • - liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n perusperiaatteisiin
  • - YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen
  • - lakien ja standardien noudattamisen toimintamaissa.

Pääsääntöisesti hankintamme ovat EU:n sisältä ja vain pieni osa ostoista on suoraa EU:n ulkopuolista tuontia. Valitessamme uusia toimittajia EU ulkopuolelta ns. korkean riskin maista, on osana valintaa myös auditoinnin läpäisy.

Tärkeä osa hankintaa ja sen ohjausta on toimittajayhteistyö. Meillä onkin tärkeimpien toimittajien kanssa sovittu ohjausryhmistä, joissa toimintaa seurataan ja ohjataan sekä sovitaan kehitystoimenpiteistä. Pyrimme myös oppimaan parhaita käytäntöjä toimittajaverkoston kautta.