Toimiva verkko ja palvelut

Tehtävämme suomalaisessa yhteiskunnassa on varmistaa luotettavat matkaviestin- ja tietoliikenneyhteydet. Olemme tärkeässä roolissa suomalaisen yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaamisessa.

Noudatamme viestintäviraston asettamaa yleispalveluvelvoitetta. Sillä tarkoitetaan kuluttajan ja yrityksen oikeutta saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja kahden megan laajakaistaliittymä kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Mittaamme systemaattisesti verkkomme kattavuutta ja saatavuutta väestöpeitto-mittarilla. Seuraamme myös  ECE Ltd:n riippumatonta tutkimusta operaattoreiden verkkojen kattavuudesta Suomessa.

Investointimme tietoliikenneverkkoihin Suomessa ja Virossa mahdollistavat  digitaalisten palvelujen toimintavarmuuden ja nopeuden parantumisen. 

Mastojen, tukiasemien ja lähetysasemien rakentaminen edellyttää kunnallista lupaa ja toimivaa, lainmukaista yhteistyötä niin yksityisten taloyhtiöiden kuin maanomistajien kanssa. Hyödynnämme tukiasemien sijoittelussa yhteiskäyttöä alan toimijoiden välillä. Yli puolet käyttämistämme tukiasemista sijaitsee yhteiskäyttöpaikoissa.

Seuraamme ja analysoimme tietoliikenneverkkojen toimintaa jatkuvasti ja varautuen häiriötilanteisiin ennakoivasti. 

Elisan häiriökarttapalvelu