Tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota

Elisa on suomalainen tietoliikenne-, ICT- ja online-palvelujen edelläkävijä. Tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota parantamalla jatkuvasti palveluidemme luotettavuutta, turvallisuutta, saatavuutta ja ilmastovaikutuksia. Asiakaskeskeisyys ohjaa päivittäistä toimintaamme ja kehitystyötämme.

Suomalaisena, kansainvälistyvänä yhtiönä meille on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Toimintaamme ohjaavat arvoihimme perustuvat Elisan yleiset toimintaperiaatteet. Sen ohella olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden mukaisesti.

Elisan yritysvastuun keskeiset painopistealueet:

  • tietoturva ja yksityisyyden suoja
  • taloudellinen vastuu
  • palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
  • vastuullinen työnantaja
  • energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
  • yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
  • vastuullinen asiakasviestintä

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat ja kumppanit. Sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistyötämme. Lue lisää sidosryhmädialogista ja Elisan jäsenyyksistä järjestöissä vastuuraportistamme.

Lisätietoja ja yritysvastuun keskipitkän aikavälin tavoitteet vastuuraportissamme