Tehtävämme on edistää kestävää ja turvallista digitalisaatiota

Suomalaisena tietoliikenne-, ICT- ja online-palvelujen edelläkävijänä meillä on merkittävä rooli osana yhteiskuntaa Suomessa ja Virossa. Asiakaskeskeisyys ohjaa päivittäistä toimintaamme. Teemme jatkuvaa kehitystyötä palveluidemme luotettavuuden, turvallisuuden, saatavuuden ja ilmastovaikutuksien parantamiseksi.

Meille on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Toimintaamme ohjaavat arvojemme mukaiset Elisan yleiset toimintaperiaatteet ja olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin.

Yritysvastuumme perustuu strategiaamme, arvoihimme ja liiketoimintamalliimme. Olemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa määritelleet vastuullisuuden osa-alueet, joissa onnistumista mittaamme myös tuloskortilla. Näiden avulla voimme parhaiten vaikuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin joko oman toimintamme (jalanjälki) tai asiakkaille ja muille sidosryhmille kehitetyn palvelun (kädenjälki) kautta:  

Mahdollistamme turvallisen digitaalisen ympäristön kaikille

  • Teemme turvallista digitaalista ympäristöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
  • Kasvatamme ymmärrystä digitaalisesta turvallisuudesta.
  • Kehitämme esteettömiä ja turvallisia palveluja yhdessä käyttäjien kanssa.
  • Kierrätämme päätelaitteet turvallisesti.


 

 

Toimimme empaattisesti

  • Teemme toimia, joilla turvataan erityisesti nuorten ja senioreiden pysyminen mukana yhteiskunnan digitalisaatiossa.
  • Edistämme uudenlaisia digitaalisia työn tekemisen tapoja.
  • Toimimme vastuullisesti myynnissä ja asiakasviestinnässä.


 

Toimimme vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti

  • Paranamme verkkojemme ja työympäristömme  energiatehokkuutta.
  • Käytämme uusiutuvaa sähköä.  
  • Teemme taloudellisia panostuksia yhteiskuntaan niin investointien, verojen ja työllistämisen kuin sponsoroinnin ja hyväntekeväisyyden kautta.