Nimitystoimikunnan ehdotus 2017

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi 24.1.2017

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 6.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa Raimo Lindin, Clarisse Berggårdhin, Petteri Koposen, Leena Niemistön, Seija Turusen ja Mika Vehviläisen uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Antti Vasara.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä ja kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä siten, että ensimmäinen tämän ehdotuksen mukainen osakkeiden hankinta hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun tapahtuu ajanjaksoa 1.7.–30.9.2017 koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Raimo Lind


1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi, kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013; Tamrock: Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–97; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, Toimitusjohtaja 1990–91;Wärtsilä konserni; Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–89.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Evac Group Oy ja Nest Capital. Hallituksen jäsen: HiQ AB ja Nokian Renkaat.

Clarisse Berggårdh

1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki.

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta Burson-Marsteller toimitusjohtaja 2016–; IUM Finland toimitusjohtaja 2014–2016; Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010, Mediatoimisto Dagmarin asiakkuusjohtaja 2003-2006; Codetoysin liiketoimintajohtaja 2001–2003, Valion markkinointipäällikkö 1994–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Fingertip  ja Suomen Mentorit.

Petteri Koponen

1970

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Perustajaosakas, Lifeline Ventures 2009-. Liiketoiminnan kehitystehtäviä, Google Inc. 2007–2009. Perustaja ja toimitusjohtaja Jaiku Ltd, 2006–2007. Perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja, First Hop 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Grand Cru Oy, Mindfield Games Oy, Everywear Games Oy, Onemind Dogs Oy ja Kontena Oy. Hallituksen jäsen: Smartly.io Solutions Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.

Leena Niemistö

1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto.

Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj:n vanhempi neuvonantaja 2016–; Dextra Oy:n toimitusjohtaja 2003–2016; Pihlajalinna Oyj:n varatoimitusjohtaja 2013–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Pihlajalinna Oyj:n ja Stockmann Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsen; Suomen Kansallisoopperan ja baletin rs:n, HLD Healthy Life Devices Oy:n ja BN Clarity Inc Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja; Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen.

Seija Turunen

1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Hallituksen neuvonantaja, Finnlines Oyj, 2013-2014. Finnlines Oyj:n varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Rahoitusjohtaja, Finnlines Oyj, 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Antti Vasara

1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–; Tieto Oyj, johtaja 2012–2015; Nokia Oyj, johtaja 2003–2012; SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003; McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000; Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986-1991. 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Comptel Oyj 2012–; Nexeon Ltd (UK) 2014–; Espoo Marketing Oy 2015–; Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation 2016–; Hallintoneuvoston jäsen: Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (YTK) 2015–; Jäsen: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) 2016-; Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations) 2016–; Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2017–.

Mika Vehviläinen

1961, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri 1986.

Hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Cargotec Oyj, toimitusjohtaja 1.3.2013 alkaen; Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2010–2013; Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, johtoryhmän jäsen 2007–2010; Nokia Oyj, eri tehtäviä 1992–2006.