Yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 12.4.2018

Elisa Abps ordinarie bolagstämma planeras at hållas den 12 april 2018

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 12.4.2018. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään maanantaina 8.1.2018.

Pyyntö on esitettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisena ja se tulee toimittaa hallituksen sihteeri Anne Vainiolle osoitteeseen Elisa Oyj, Anne Vainio, PL 1, 00061 ELISA ja mielellään myös sähköpostiosoitteeseen anne.vainio@elisa.fi.