Hallitus ja valiokunnat

Elisan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kevään 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.

Tällä hetkellä hallituksessa on 7 jäsentä. Yhtiökokouksessa 6.4.2017 hallitukseen valittiin Raimo Lind (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Antti Vasara. Aiemmin voimassa olleen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2017 toimivat kompensaatio- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Tiedot nykyisen hallituksen jäsenistä

Raimo Lind

Puheenjohtaja

s. 1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi, kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konserni, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013. Tamrock, Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–97. Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy:n toimitusjohtaja 1990–91. Wärtsilä konserni, Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–89.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Nest Capital. Hallituksen varapuheenjohtaja: Nokian Renkaat. Hallituksen jäsen: HiQ AB.

 

Clarisse Berggårdh


s. 1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki.

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta Burson-Marsteller, toimitusjohtaja 2016–. IUM Finland, toimitusjohtaja 2014–2016. Sanoma Magazines Finland, toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010. Mediatoimisto Dagmar, asiakkuusjohtaja 2003–2006. Codetoys, liiketoimintajohtaja 2001–2003. Valio, markkinointipäällikkö 1994–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Suomen Mentorit.

Petteri Koponen


s. 1970

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Lifeline Ventures, perustajaosakas 2009–. Google Inc, liiketoiminnan kehitystehtäviä. 2007–2009. Jaiku Ltd, perustaja ja toimitusjohtaja 2006–2007. First Hop, perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Smartly.io Solutions Oy, Varjo Technologies Oy, Everywear Games Oy, OneMind Dogs Oy ja Kontena Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.

Leena Niemistö


s. 1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto.

Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj, vanhempi neuvonantaja 2016–2017. Dextra Oy, toimitusjohtaja 2003–2016. Pihlajalinna Oyj, varatoimitusjohtaja 2013–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja: Pihlajalinna Oyj ja Stockmann Oyj. Hallituksen jäsen: Raisio Oyj, Suomen Messut Osuuskunta, Yliopiston Apteekki ja Maanpuolustuskurssiyhdistys. Hallituksen puheenjohtaja: Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, Oopperan ja baletin tukisäätiö sr, LymphaTouch Oy, BN Clarity Inc Oy ja DBC Global Oy. Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja. Suomen Kulttuurirahasto sr:n hallintoneuvoston jäsen.

Seija Turunen


s. 1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Finnpilot Pilotage Oy. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Pihlajalinna Oyj.

Antti Vasara

1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986-1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Nexeon Ltd (UK), Espoo Marketing Oy, Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallintoneuvoston jäsen: Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (YTK). Jäsen: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN). Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).

Mika Vehviläinen

Varapuheenjohtaja

s. 1961, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri 1986.

Hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Cargotec Oyj, toimitusjohtaja 2013–. Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2010–2013. Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, johtoryhmän jäsen 2007–2010. Nokia Oyj, eri tehtäviä 1992–2006.

Hallituksen työjärjestys


Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on määrittää yhtiön strategiset valinnat sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä johdon raporttien perusteella. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:

 • - Elisan strategisista valinnoista
 • - voitonjakopolitiikasta
 • - yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
 • - Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista
 • - merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
 • - tilinpäätöksistä ja puoli- ja osavuosikatsauksista
 • - toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.


Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Valiokunnat


Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johtoon kuuluvien henkilöiden nimittämisen ja erottamisen, johdon seuraajasuunnittelun ja kehittämisen, johdon pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät ja muut johdon palkitsemiseen liittyvät asiat. Valiokunta käsittelee myös Elisan henkilöstön kannustinjärjestelmät.

Vuonna 2017 kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja jäseninä Petteri Koponen, Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

 • - merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
 • - merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
 • - tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
 • - sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
 • - tilinpäätökset ja puoli- ja osavuosikatsaukset sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • - riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
 • - taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen


Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa muun muassa IFRS-standarin kehitystä ja sen jalkautusta Elisassa. Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajaksi.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Seija Turunen ja jäseninä Clarisse Berggårdh ja Antti Vasara. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.