Hallinnointi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen sijoittajainformaatio


Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code) eikä Elisalla ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on tehty hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi

Elisa julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä myöhemmin osana vuosikertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Elisan hallintorakenne

TIEDOTTEET & VUOSIKERTOMUKSET