Vastuullinen sijoituskohde

Elisa on sitoutunut yritysvastuulliseen toimintaan. Näemme, että vastuullinen toimintatapamme luo arvoa omistajillemme pitkällä aikavälillä ja auttaa hallitsemaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökehitykseen liittyvien megatrendien luomia mahdollisuuksia ja riskejä.

Elisa julkistaa viidennen verifioidun vastuuraporttinsa osana vuoden 2017 vuosikertomustaan viikolla 12. Vastuuraportti laaditaan GRI-ohjeiston mukaisesti, ja se täyttää muuta kuin taloudellista raportointia koskevat vaatimukset. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskyvyt ja mittarit.

Raportissa huomioidaan Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittävimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla yrityksen sivustolla.


Indeksit ja sitoumukset

Olemme sitoutuneet toimimaan UK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja