Vastuullinen sijoituskohde

Elisa on sitoutunut yritysvastuulliseen toimintaan. Näemme, että vastuullinen toimintatapamme luo arvoa omistajillemme pitkällä aikavälillä ja auttaa hallitsemaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökehitykseen liittyvien megatrendien luomia mahdollisuuksia ja riskejä.

  • Varmennettu GRI:n mukainen Yritysvastuuraportti vuosittain osana vuosikertomusta
  • Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama CDP-ilmastoraportointi on arvioitu pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon


Indeksit ja sitoumukset

Olemme sitoutuneet toimimaan UK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden mukaisesti.