Näkymät ja ohjeistus

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu.

(Tilinpäätöstiedotteesta 2017)

Markkinatilanne

Kilpailuympäristö on ollut tiukka ja aktiivinen, erityisesti vuoden 2017 toisella puoliskolla. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus oli suurempaa kampanjoinnin ja asiakashankintaan tehtyjen panostusten takia. Älypuhelinmarkkinat ovat kasvaneet, ja datapalveluiden käytön suotuisa kehitys on jatkunut. Vuonna 2017 myydyistä matkapuhelimista 93 prosenttia oli älypuhelimia. Matkapuhelinmarkkinoiden kasvua on vauhdittanut entistä laajempi verkon kattavuus ja 4G-nopeuksien kapasiteetti. Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista lähinnä kiinteistöliittymissä on ollut edelleen tiukkaa. Perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja käyttö on laskenut.

Suotuisa kehitys IT- ja IPTV-viihdepalveluiden markkinoilla on jatkunut. Myös muiden digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvanut.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2018

Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017. Viimeaikaisten yritysostojen, mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017. Investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkki-noiden kasvuun sekä digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.