Markkinatietoa

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu.

(Osavuosikatsauksesta Q2/2017)

Markkinatilanne

Kilpailutilanne on ollut tiukka ja aktiivinen vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana; sitä ovat leimanneet jotkin kampanjat ja investoinnit asiakashankintaan. Älypuhelinmarkkinat ovat kasvaneet ja datapalveluiden käytön suotuisa kehitys on jatkunut. Noin 92 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. Matkapuhelinmarkkinoiden kasvua on vauhdittanut entistä laajempi verkon kattavuus ja uusien 4G-nopeuksien kapasiteetti. Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista lähinnä kiinteistöliittymissä on ollut edelleen tiukkaa. Perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja käyttö on laskenut.

Suotuisa kehitys IT- ja IPTV-viihdepalveluiden markkinoilla on jatkunut. Myös muiden digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvanut.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017

Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta sen arvioidaan edelleen jäävän pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Viimeaikaisten yritysostojen, mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Investointien odotetaan olevan enintään 13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkän aikavälin tavoitteen, korkeintaan 12 prosenttia, ollessa edelleen voimassa. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota eri prosesseissa, kuten verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.