Keskeiset omistukset yhtiöissä

Tytäryhtiöt Toiminta

Omistusosuus %

Elisa Eesti AS Tietoliikenneoperaattori 100,00
Tampereen Tietotoverkko Oy Kaapelitelevisioyhtiö 98,6
Enia Oy Matkapuhelinliittymämyyjä 100,00
Elisa Videra Oy Videoneuvotteluoperaattori 100,00
Elisa Appelsiini Oy Tietotekniikan konsultointi-, ohjelmisto-
kehitys- ja ulkoistuspalvelut
100,00
Anvia Telecom Oy
Watson Nordic Oy
Telecom- ja viihdeyhtiöitä 100,00
Sulake Corporation Oy Verkkoviihdeyhtiö 100,00