Keskeiset omistukset yhtiöissä

Tytäryhtiöt Toiminta

Omistusosuus %

Elisa Eesti AS Tietoliikenneoperaattori 100,00
Tampereen Tietotoverkko Oy Kaapelitelevisioyhtiö 63,4
Enia Oy Matkapuhelinliittymämyyjä 100,00
Elisa Videra Oy Videoneuvotteluoperaattori 100,00
Elisa Appelsiini Oy Tietotekniikan konsultointi-, ohjelmisto-
kehitys- ja ulkoistuspalvelut
100,00
Anvia Telecom Oy,
Anvia IT-palvelut Oy,
Anvia Hosting Oy,
Anvia TV Oy,
Watson Nordic Oy
Telecom-, IT- ja viihdeyhtiöitä 100,00
Sulake Corporation Oy Verkkoviihdeyhtiö 100,00