Elisa Oyj > Yritysvastuu > Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

"
Elisan tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajillemme, henkilöstöllemme, kumppaneillemme, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaillemme, kunnille ja valtiolle.

Vastuullisena yrityksenä tehtävämme on huolehtia toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Näin voimme jatkuvasti kehittää palveluitamme, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenneverkkoa sekä sen tarjoamaa työtä.

Tavoitteenamme on, että pitkäjänteinen ja johdonmukainen strategiamme tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa. 

Arvoa omistajillemme


Elisan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Osakkeenomistajia on noin 200 000, katso omistusjakauma.

Voitonjakopolitiikkamme on 80–100 prosenttia tilikauden tuloksesta. Vuoden 2003 alusta vuoden 2015 loppuun Elisan osakkeen kokonaistuotto on kasvanut peräti 1 320 prosenttia, joka vastaa 22,6 prosentin vuosituottoa.

Verotuloja kaikkialle Suomeen


Suomessa olimme yhtiökohtaisesti laskettuna 10. suurin yhteisöveronmaksaja ja viiteryhmässämme ylivoimaisesti suurin veronmaksaja. Maksoimme 90 prosenttia suomalaisten teleoperaattoreiden veroista.

Suomessa maksamamme ja tilittämämme verot olivat 345 miljoonaa euroa. Yhteisöveron osuus tästä oli 56 miljoonaa euroa. Tuloksellisuus vaikuttaa maanlaajuisesti, sillä yhteisöveroa jyvitetään kunnille henkilöstön toimipaikkojen suhteessa. Elisan vuoden 2015 yhteisöverosta kunnille kohdistui 36,87 prosenttia, josta puolet pääkaupunkiseudulle ja puolet muualle Suomeen. Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen.

Virossa yhtiö maksaa yhteisöveroa vain jos se maksaa osinkoja omistajilleen. Elisa Eesti ei ole maksanut osinkoja emoyhtiölleen.

Merkittävät investoinnit Suomeen


Olemme Suomen merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme. Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa.

Vuonna 2015 käyttöomaisuusinvestointimme olivat 196 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat suoraan tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, 4G-verkkoihin, kiinteään runkoverkkoon, IT-järjestelmiin sekä asiakaspäätelaitteisiin.

Lisätietoja: