Elisa Oyj > Yritysvastuu > Raportointi ja yhteystiedot

Raportointi ja yhteystiedot

Julkaisemme vuosittain varmennetun, GRI:n mukaisen yritysvastuuraportin osana vuosikertomusta.

Vastuuraportti vuodelta 2016 ›

Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla osana vuosikertomuksia osoitteessa http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/sijoittajille/taloustiedot/vuosikertomukset/.

Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston sekä ympäristövastuuraportin vuosina 2012 ja 2011.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain CDP-kyselyssä

Yhteystiedot


Yritysvastuujohtaja Minna Kröger, puh. 050 572 7620, etunimi.sukunimi@elisa.fi