Elisa Oyj > Yritysvastuu > Yritysvastuu

Yritysvastuu

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: "Tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota"

Suomalaisena tietoliikenne-, ICT- ja online-palvelujen edelläkävijänä tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota. Se tarkoittaa meille palveluidemme luotettavuuden, esteettömyyden, turvallisuuden, saatavuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämistä. Tätä työtä teemme yli 4 300 elisalaisen ja tuhansien ammattitaitoisten kumppaneidemme kanssa joka päivä.

Yritysvastuumme perustuu Elisan strategiaan sekä perusarvoihin, joita ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Yritysvastuun osa-alueista erityisesti ilmastovastuu, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan myös tuloskortilla.

Elisan yritysvastuun keskeiset painopistealueet:
•    tietoturva ja yksityisyyden suoja
•    taloudellinen vastuu
•    palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
•    vastuullinen työnantaja
•    energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
•    yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
•    vastuullinen asiakasviestintä

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat ja kumppanit. Sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistyötämme.

Lisätietoja ja yritysvastuun keskipitkän aikavälin tavoitteet vastuuraportissamme