Elisa Oyj > Sijoittajille > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 6.4.2017

Elisa Abps ordinarie bolagstämma planeras at hållas den 6 april 2017

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 6.4.2017. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään torstaina 12.1.2017. Pyyntö on esitettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisena ja se tulee toimittaa hallituksen sihteeri Anne Vainiolle osoitteeseen Elisa Oyj, Anne Vainio, PL 1, 00061 ELISA ja mielellään myös sähköpostiosoitteeseen anne.vainio@elisa.fi.