Elisa Oyj > Sijoittajille > IR-yhteystiedot

IR-yhteystiedot

Elisa vaihde puh. 0102 6000 ja asiakaspalvelu puh. 01019 0240

Sijoittajakontaktit

Sähköposti: investor.relations@elisa.fi

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
vesa.sahivirta@elisa.fi

Kati Norppa
IR-viestintäpäällikkö
puh. 050 308 9773
kati.norppa@elisa.fi
 


Elisan toimintamalli sijoittajasuhteissa

Elisan Tiedonantopolitiikka ›

Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Elisan arvopaperin oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta.

Elisa tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Elisan IR-toiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa ja koordinoi tapaamiset ja tapahtumat (IR-palvelu: investor.relations@elisa.fi).

Elisan taloudellista tietoa kommunikoivat vain toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja sekä rahoitusjohtaja.

Sijoittajille ja analyytikoille järjestetään neljännesvuosittain osavuosikatsausten yhteydessä puhelinkonferenssi. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten jälkeen Elisa tekee sijoittajien tapaamiskierroksen.

Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän vastuulliset tapaavat sijoittajia ja analyytikoita jatkuvasti ympäri vuoden Suomessa ja kansainvälisesti. Näissä tapaamisissa ei käsitellä sellaisia tietoja, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeen arvoon ja joita ei ole julkistettu. Tapaamisia ei järjestetä tulostietojen julkistamista edeltävänä 30 päivän ajanjaksona.

Elisa järjestää sijoittajille ja analyytikoille nk. pääomamarkkinapäivä -tilaisuuksia (Capital Market Day) tarpeen mukaan.