Elisa Oyj > Sijoittajille > Hallinnointi

Hallinnointi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen sijoittajainformaatio


Tilikaudesta 2016 alkaen Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Hallinnointikoodi, Finnish Corporate Governance Code) eikä Elisalla ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 on tehty osittain 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin uudistuksen mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Elisa julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Elisan hallintorakenne